Законопроекти «Про внесення змін до Конституції України», внесені Президентом України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті обґрунтовується потреба проведення політичної реформи в Україні, аналізуються законопроекти «Про внесення змін до Конституції України», запропоновані Президентом України Л.Д. Кучмою вперше в березні, а оновлений (вдруге) − в червні 2003 року та їхні відмінності. Шляхом порівняння положень законопроектів подаються міркування щодо проведення політичної реформи в два етапи, впровадження пропорційної виборчої системи, зміни структури парламенту України (однопалатного на двопалатний), строків проведення президентських виборів та виборів до парламенту і органів місцевого самоврядування, підвищення відповідальності народних депутатів, надання Президенту України додаткових повноважень щодо дострокового припинення повноважень парламенту, зміни формування Кабінету Міністрів України та розширення в цьому повноважень парламенту, проведення виборів суддів всенародно, а не парламентом тощо.

Опис

Ключові слова

Конституція України, політична реформа, пропорційна виборча система, зміна структури парламенту, строки проведення виборів, зміна формування Кабінету Міністрів, Конституция Украины, политическая реформа, пропорциональная избирательная система, изменение структуры парламента, сроки проведения выборов, изменение формирования Кабинета Министров, Constitution of Ukraine, political reform, proportional electoral system change in the structure of the parliament, timing of elections, changes in the formation of Cabinet of Ministers, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Рудик, П. А. Законопроекти «Про внесення змін до Конституції України», внесені Президентом України / П. А. Рудик // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. − К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – Вип. 23. – С. 120-127.

Зібрання