Теоретичне обґрунтування інтеграції суб’єктів господарювання

Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто економічні теорії, що обґрунтовують інтеграцію, здійснення угод зі злиття та поглинання, утворення інтегрованих структур. The economic theory justifying the integration of transactions, mergers and acquisitions, formation of integrated structures.

Опис

Ключові слова

інтеграція, об'єднання, інтеграційні процеси, інтегровані структури, integration, association, integration processes, integration structures, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Теоретичне обґрунтування інтеграції суб’єктів господарювання / Н. С. Скопенко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2011. – Вип. 26. - № 9. - С. 187-195.

Зібрання