Стан та тенденції розвитку ринку молочної продукції в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан ринку молочної продукції України, визначено чинники впливу, запропоновано шляхи розвитку та реалізації експортного потенціалу вітчизняних виробників молочної продукції у 2012-2016 рр. The article analyzes the current state of the dairy products market of Ukraine, identifies influencing factors, suggests ways of developing and realizing the export potential of domestic dairy producers in 2012-2016

Опис

Ключові слова

ринок молочної продукції, структура ринку, виробництво, експорт, імпорт, dairy products market, market structure, production, export, import, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тюха, І. В. Стан та тенденції розвитку ринку молочної продукції в Україні. / І. В. Тюха, А. В. Білошапка // Молодий вчений. – 2017. – № 12

Зібрання