New method for generation of Carbon molecules and Clusters

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

New method for organic pyrolysis for generation of carbon clusters as an alternative powerful laser evaporation of graphite is developed. Firstly fullerene С60 and С33 as well as small carbon molecules and some hydrides molecules and some hydrides molecules in different substances are detected simultaneously. Запропонований новий метод отримання кластерів карбону шляхом піролізу органічних сполук як альтернатива лазерному випарюванню графита. Вперше ідентифіковані фуллерени С60 і С33 як малі карбонові молекули і деякі гідридні молекули в різноманітних зразках.

Опис

Ключові слова

pyrolysis, benzene, fullerene, small molecules, carbon clusters, піроліз, бензол, фуллерени, малі молекули, карбонові кластери, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

New method for generation of Carbon molecules and Clusters / A. Kharlamov, A. Kharlamovа, M. Bondarenko, V. Fomenko // Open journal of synthesis theory and application. – 2013. – № 2. – P. 38–45.

Зібрання