Еволюція теорії інновацій у процесі соціально-економічного розвитку суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено теоретичні аспекти та еволюцію теорії інновацій. Доведено, що побудова стрункої сучасної теорії інновацій повинна ґрунтуватись на розкритті суттєвих взаємозв’язків між окремими елементами функціонування інноваційної системи як на макро-, так і на макрорівнях.

Опис

Ключові слова

інновації, теорія інновацій, економічний розвиток, інноваційний розвиток, еволюція, инновации, теория инноваций, экономическое развитие, инновационное развитие, innovation, innovation theory, economic development, innovation development, evolution, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Пєтухова О. М. Еволюція теорії інновацій у процесі соціально-економічного розвитку суспільства / О. М. Пєтухова // Національний університет харчових технологій. - 2012.

Зібрання