Розвиток промислових пилових вибухів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі наведені результати дослідження комплексу розвитку небезпек, при реалізації потенційної загрози "джерело небезпеки – причина (умови) – небезпечна ситуація". Так як руйнівна дія вибуху залежить від енергії і напрямку дії вибухової хвилі, відстані до об'єкту руйнування, його геометричної форми та інших факторів, то проведено дослідження по визначенню температури самозаймання (Т °С ) пилу залежно від його стану: Таз – для аерозолю і Таг – для аерогелю. Детальне дослідження різних сценаріїв розвитку виникнення аварійних вибухів дає змогу на стадії проектування будівель і споруд розробити заходи попередження виникнення вибухо- пожежонебезпечних ситуацій, а у разі їх виникнення забезпечити збереження життя та здоров'я працівників і матеріальних цінностей. The paper presents the results of the study of the complex of the development of hazards, when realizing the potential threat of "source of danger - the reason (condition) - a dangerous situation." Since the destructive effect of an explosion depends on the energy and direction of the explosion, the distance to the object of destruction, its geometric shape and other factors, then a study was conducted to determine the temperature of spontaneous combustion (T ° C) dust, depending on its condition: Taz - for aerosol and Tag - for airgel. A detailed study of various scenarios for the emergence of emergency explosions allows the designing of buildings and structures to develop measures to prevent the emergence of explosive and fire hazard situations, and in case of their occurrence, ensure the preservation of the life and health of workers and material assets.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, аварія, accident, пил, dust, зони руйнування, zone of destruction, повітряна вибухова хвиля, air blast, стійкість, resistance of buildings

Бібліографічний опис

Володченкова, Н. В. Розвиток промислових пилових вибухів // Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки : збірник матеріалів Шістнадцятої Всеукраїнської науково-методичної конференції (з участю студентів), 11–12 травня 2017 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 37–39.

Зібрання