Регіональні ринки рекреаційно-туристичних послуг: суть і фактори формування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються проблеми формування регіональних ринків рекреаційно-туристичних послуг і туристичної інфраструктури. Розкриті теоретичні основи формування і функціонування регіонального рекреаційно-туристичного ринку. Розглянуті проблеми рекреаційно-туристичного ринку з позицій макро-, мікроекономіки, просторової стратегії і регіональної політики. The problems of regional markets, recreation and tourism services and tourist infrastructure. Disclosed theoretical basis of the formation and operation of the regional recreation and tourism market. The problems of recreation and tourism market from the standpoint of macro-and microeconomics, spatial strategy and regional policy.

Опис

Ключові слова

туризм, кафедра туристичного та готельного бізнесу, фактор, tourism, factor

Бібліографічний опис

Стеченко, Д. М. Регіональні ринки рекреаційно-туристичних послуг: суть і фактори формування / Д. М. Стеченко, О. Г. Розметова // Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки. - Івано-Франківськ, 2004. - № 1 (5). - С. 62-67.

Зібрання