Автоматизована система управління хлібопекарським виробництвом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті питання розробки сучасної системи автоматизованого управління технологічним процесом виготовлення хліба з використанням інтелектуальних підсистем підтримки прийняття рішень. Підсистема підтримки прийняття рішення при виборі спеціальних добавок розроблена методами нечіткої логіки. Система оперативної корекции технологічних параметрів розроблена з використанням прогнозуючих моделей з використанням штучних нейронних мереж. The problems of the development of a modern system of process control production of bread using intelligent decision support subsystem. Subsystem for decision-making when choosing special additives developed methods of fuzzy logic. The system of surgical correction of process parameters is developed using predictive models using artificial neural networks.

Опис

Ключові слова

нечітка, логіка, нейронна, мережа, fuzzy, logic, neural, network, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Ельперін, І. В. Автоматизована система управління хлібопекарським виробництвом / І. В. Ельперін, С. М. Швед // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2013. – № 1 (98). – С. 5-7.

Зібрання