Мікробіологічна безпечність борошняних кондитерських виробів з подовженим терміном придатності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано мікробіологічну безпечність борошняних кондитерських виробів. Шляхи подовження термінів зберігання виробів. Доведено доцільність застосування системи управління безпекою (НАССР) для досягнення найбільш вагомих результатів, необхідність підвищувати професійну підготовку осіб, зайнятих в процесах виробництва, збуту, роздрібної торгівлі, та інформованість споживачів щодо гігієнічних аспектів в поводженні з харчовими продуктами. The microbiological safety of flour confectionery was analyzed. Ways to extend product shelf life. The feasibility of applying a safety management system (HACCP) to achieve the most significant results, the need to increase the professional training of persons involved in the processes of production, marketing, retail trade, and consumer awareness of hygienic aspects in food management have been proved.

Опис

Ключові слова

мікробіологічна безпечність, борошняні кондитерські вироби, активність води, мікроорганізми, термін зберігання, консерванти, microbiological safety, flour confectionery, water activity, microorganisms, expiration date, preservatives, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Оболкіна, В. І. Мікробіологічна безпечність борошняних кондитерських виробів з подовженим терміном придатності / В. І. Оболкіна, Н. В. Олексієнко, І. О. Крапивницька // Хлебный и кондитерский бизнес. – 2018. – № 5 (58). – С. 25–27.

Зібрання