Проблема дефіциту білку у харчуванні населення України та шляхи її вирішення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі розглядається сучасний стан забезпечення білком раціонів населення України. Відзначені основні причини дефіциту білку у харчуванні, зовнішні ознаки та прояви таких станів. Проаналізовані сучасні підходи до вирішення проблеми нестачі білку. Показано, що одним з ефективних шляхів подолання проблеми є конструювання рецептур та розроблення способів виробництва функціональних та оздоровчих харчових продуктів з підвищеним вмістом білку та з поліпшеною біологічною цінністю. The paper considers the state of providing the population of Ukraine with protein rations. The main causes of protein deficiency in nutrition, external signs and manifestations of such conditions are noted. Modern approaches to solving the problem of protein deficiency are analyzed. It is shown that one of the effective ways to solve the problem is the design of recipes and the development of methods for the production of functional and healthy food products with a high protein content and improved biological value.

Опис

Ключові слова

білок, раціон харчування, білковий дефіцит, конструювання рецептур харчових продуктів, функціональний харчовий продуктprotein, protein, diet, protein deficiency, design of food products recipes, functional food product, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Стеценко, Н. О. Проблема дефіциту білку у харчуванні населення України та шляхи її вирішення / Н. О. Стеценко // Modern engineering and innovative technologies. – 2023. – Issue 28, Part 1. – Рp. 41-45

Зібрання