Розробка технології молочних десертів зі стабілізуючою добавкою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дедалі більшої популярності в Україні набувають моло¬чні десертні продукти. Вони мають оригінальні органолептичні вла¬стивості й підвищену біологічну цінність завдяки наповнювачам і добавкам рослинного та тваринного походження. Тому створення нових видів харчових продуктів, зокрема вершкових десертів з добавками радіопротекторної та лікувально-профілактичної дії, до¬сить перспективне. За результатами досліджень було встановлена доцільність внесення пектину у вершкові суміші у вигляді рідкого пектинового концентрату, який попередньо готують із сухого яблучного пектину таким чином: пектин змішують з цукром у співвідношенні 1:4, а по¬тім розчинюють при безперервному перемішуванні у фруктово-ягідному сиропі чи соці при температурі 40-50 °С. More and more popular in Ukraine become dairy dessert products. They have unique organoleptic properties and high biological value due to fillers and additives of plant and animal origin. The creation of new kinds of foods, including cream dessert with additives radiological and therapeutic and preventive action rather promising. According to the research was established expediency of pectin in the cream mixture in the form of liquid pectin concentrate is pre-prepared with dried apple pectin so pectin mixed with sugar in a 1:4 ratio, and solubility with continuous stirring in a fruit syrup or juice at a temperature of 40-50 ° C.

Опис

Ключові слова

молочні десерти, dairy desserts, біологічно активна добавка, biologically active additives, пектин, pectin, титрована і активна кислотність, titrated and active acidity, в’язкість, viscosity, стабілізуюча добавка, stabilizing additive, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Грек, О. В. Розробка технології молочних десертів зі стабілізуючою добавкою / О. В. Грек, Г. Є. Поліщук, О. А. Гайдамака // Таврійський науковий вісник. – 2002. – №23. – С. 259–262.

Зібрання