Суб’єктне самовизначення особистості як необхідна умова самореалізації майбутнього правоохоронця

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена проблемі розвитку процесу самовизначення особистості, як результату формування суб'єктної активності людини. Аналізуються та визначаються психологічні фактори та детермінанти структурно-психологічних компонентів цілісного професійного світогляду.
This article deals with the development process of self-identity as a result of the formation of subject activity. Analyzed and determined by psychological factors and determinants of structural and psychological components of holistic professional outlook.

Опис

Ключові слова

самовизначення, self-identity, особистість, активність, саморозвиток, самореалізація, activity, self-development, self-realization, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Корнєв, М. Н. Суб'єктне самовизначення особистості як необхідна умова самореалізації майбутнього правоохоронця / М. Н. Корнєв, І. В. Нікітіна // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ.- 1998.- № 2. - С. 187-194.

Зібрання