Особливості застосування транспортної логістики підприємствами харчової промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто особливості форм та видів транспортного забезпечення підприємств харчової промисловості. In article is considered particularities of the forms and type of the transport service enterprise to food industry.

Опис

Ключові слова

логістика, транспортування, транспортна логістика, logistic, transportation, transport logistics, кафедра економіки праці та менеджменту, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

П’янкова, О. В. Особливості застосування транспортної логістики підприємствами харчової промисловості України / О. В. П’янкова, Л. І. Куниця // Наукові праці НУХТ. – 2008. – № 26. – С. 101 - 103.

Зібрання