Актуальні питання обліку земельних ділянок України в умовах різних форм власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто вплив земельної реформи в Україні на форми власності, право приватної власності на землю, управління та контроль за земельними ресурсами, поділ земель України за основним цільовим призначенням, об’єкт обліку земельних ресурсів, заборона на продаж або відчуження земель сільськогосподарського призначення, кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку землі.
It was examined the impact of land reform in Ukraine onto patterns of ownership, private property rights for land, management and control over land resources, land division in Ukraine according to principal target purpose, prohibition on sale or alienation of the lands of agricultural purpose, report of accounts of land accounting.

Опис

Ключові слова

земля, земельна ділянка, власність, управління, контроль, реформування, відчуження, бухгалтерський облік, land, plot of land, property, management, control, reforming, alienation, accounting, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Ткаченко, Н. М. Актуальні питання обліку земельних ділянок України в умовах різних форм власності / Н. М. Ткаченко // Вісник економічної науки. - 2010. - № 2 (18). - С. 162-165.

Зібрання