Phraseological units with color component used in economic terminology and peculiarities of their translation

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проаналізовано фразеологічні одиниці з кольоровим компонентом, які використовуються переважно в економічній термінології. Розглядаються проблеми та основні способи перекладу фразеологічних одиниць, що містять кольорові компоненти. Аналіз ґрунтується на Великому англо-українському діловому словнику Н. Кравченка. Мета дослідження - встановити основні способи фразеологічних одиниць із кольоровим компонентом, що використовуються в економічній термінології. The article analyzes phraseological units with color component that are used predominantly in economic terminology. It considers the problems and the main ways of translating phraseological units containing color components. The analysis is based on the Great English-Ukrainian Business Dictionary by N. Kravchenko. The objective of the research is to establish the main ways of phraseological units with color component used in economic terminology.

Опис

Ключові слова

компресія, економічний термін, кольоровий компонент, фразеологічна одиниця, техніка перекладу, лексичний еквівалент, нееквівалентність, описовий переклад, калькування, транскрипція, compression, economic term, color component, phraseological unit, translation technique, lexical equivalent, transcription, descriptive translation, calque translation, non-equivalence, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Bebko, S. V. Phraseological units with color component used in economic terminology and peculiarities of their translation / S. V. Bebko // Modem Science - Moderni veda. – 2020. – № 3. – P. 9–14.

Зібрання