Exact solutions to nonlinear equation of utt=a(t)uuxx+b(t)u2x+c(t)u

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

nonlinear hyperbolic equations, generalized separation of variables, нелінійні гіперболічні рівняння, узагальнене відокремлення змінних, нелинейные гиперболические уравнения, обобщенное разделение переменных, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Yuryk, I. I. Exact Solutions of the Nonlinear Equation utt=a(t)uuxx+b(t)u2x+c(t)u / A. F. Barannyk, T. A. Barannyk, I. I. Yuryk // Ukr. Math. Journal. – 2018. – № 69 (9). – P. 1370–1378.

Зібрання