Дослідження ринку хліба та хлібобулочних виробів України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті проаналізований стан ринку хліба та хлібобулочних виробів України. Розглянуті основні чинники, що впливають на стан ринку хліба та хлібобулочних виробів України. Досліджена залежність між зміною обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів України та зміною чисельності населення України. Здійснено порівняння фактичного рівня споживання хлібу та хлібобулочних виробів України та обсягів їх виробництва. In the article was analysed the market of bread and bakery products in Ukraine. The author viewed the main factors which influencing on the market of bread and bakery products in Ukraine. The author researched the relation between the change in production of bread and bakery products in Ukraine and the change in population of Ukraine. In the article was made the comparison of actual consumption of bread and bakery products in Ukraine and the amount of their production.

Опис

Ключові слова

ринок хліба та хлібобулочних виробів України, фактичне споживання хлібу, життєвий цикл галузі, динаміка обсягу виробництва хлібу та хлібобулочних виробів України, the market of bread and bakery products in Ukraine, actual consumption of bread, life cycle of industry, dynamics of the amount of production of bread and bakery products, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Ралко, О. С. Дослідження ринку хліба та хлібобулочних виробів України / О. С. Ралко // Проблеми науки : міжгалузевий наук.-практ. журнал – К.: ЦНТЕІ, ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАНУ. – 2012. – № 8. – С. 39-44.

Зібрання