Українська та англійська харчова традиція у дзеркалі фразеології: лінгвокультурологічний та етнокультурний аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Статтю присвячено дослідженню харчового коду культури; розглянуто аспекти мовної і культурної взаємодії; сформульовано основні положення лінгвокультурологічного підходу у фразеології; на матеріалі українських і англійських фразеологізмів зіставлено образну і символьну специфіку харчових компонентів у складі фразеологічних одиниць; визначено основні джерела культурної інформації фразеологізмів харчового коду культури.

Опис

Ключові слова

харчова традиція, food tradition,, код культури, харчовий код культури, фразеологічна одиниця, cultural code, food cultural code, phraseological unit, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Галинська, О. М. Українська та англійська харчова традиція у дзеркалі фразеології: лінгвокультурологічний та етнокультурний аспекти / О. М. Галинська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 55. – С. 57–60.

Зібрання