Перспективи розвитку етнографічних агроготелів України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті досліджено перспективи розвитку етнографічних агроготелів України. Одним з найбільш затребуваних та актуальних видів туризму у вітчизняних туристів є сільський зелений туризм. Для розвитку агроготелів Україна має усі необхідні складові: історико-архітектурну спадщину, культуру, самобутній побут та мальовничі природні ландшафти українського села, які вразять сучасних туристів. Комплекс усіх складових сприяє перспективному розвитку етнографічних агроготелів на вітчизняному ринку. The article examines the prospects for the development of ethnographic agricultural hotels in Ukraine. One of the most popular and relevant types of tourism for domestic tourists is rural green tourism. For the development of agricultural hotels, Ukraine has all the necessary components: historical and architectural heritage, culture, original life and picturesque natural landscapes of the Ukrainian countryside, which will amaze modern tourists. The complex of all components contributes to the long-term development of ethnographic agricultural hotels in the domestic market

Опис

Ключові слова

агроготель, садиби зеленого туризму, туристична галузь, гість, сільський туризм, Полтавська область, agrohotel, farmsteads of green tourism, tourist branch, guest, rural tourism, Poltava region, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Великодна, А. В. Перспективи розвитку етнографічних агроготелів України / А. В. Великодна, О. С. Пушка // SWorld Journal. – 2021. – №10, Т 2 – С. 73–77

Зібрання