Хімізм процесу дихання при замочуванні пивоварного ячменю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Протягом усього життя в зернівці відбувається безліч хімічних реакцій, які є основою всіх процесів асиміляції і дисиміляції, що дуже тісно пов’язані один з іншим. Перший з них (процеси асиміляції) вимагає безперервного припливу енергії і отримують її у одночасно протікають дисиміляції, тобто окислення різних неорганічних речовин. Іншими словами, енергія, що звільняється при біохімічній реакціях, споживається при паралельному протіканні іншої біохімічної реакції. Як хімічно, так і енергетично ці процеси також нерозривно пов’язані. There are many chemical reactions throughout life in the grain, which are the basis of all assimilation and dissimilation processes that are very closely related to one another. The first of these (assimilation processes) requires a continuous flow of energy and is obtained in the simultaneous flow of dissimilation, ie the oxidation of various inorganic substances. In other words, the energy released by biochemical reactions is consumed by the parallel course of another biochemical reaction. Both chemically and energetically, these processes are also inextricably linked.

Опис

Ключові слова

ячмінь, дихання, окисно-відновні процеси, обмін речовин, barley, respiration, redox processes, metabolism, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Кошова, В. М. Хімізм процесу дихання при замочуванні пивоварного ячменю / В. М. Кошова, А. О. Коберніцька // Advances of science : proceedings of articles the international scientific conference, 23 August 2019. – Czech Republic, Karlovy Vary : Skleněný Můstek ; Ukraine, Kyiv : MCNIP, 2019. – C. 61–64.

Зібрання