Моделювання впливу нерівномірності споживання пари

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Надані результати моделювання проходження концентраційних хвиль по корпусам випарної установки, як відгук на періодичний характер споживання пари вакуум апаратами. Отримані відповідні розрахункові залежності, надана графічна інтерпретація результатів. The results of the concentration waves passage modeling through the stages of a multieffect evaporator as a response to the periodic character of the extra steam consumption of the vacuum pans have been presented. Respective calculation relations were obtained, the graphical interpretation of the results is given.

Опис

Ключові слова

вакуум-апарат, vacuum pan, витрата пари, flow of steam, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Петренко, В. П. Моделювання впливу нерівномірності споживання пари / В. П. Петренко, М. О. Прядко, В. О. Бойко // Цукор України. - 2011. - № 12.

Зібрання