Факторинг як форма рефінансування дебіторської заборгованості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто сутність факторингу. Визначено необхідність його застосування на підприємствах України з метою швидкого повернення дебіторами боргів. The article considers the nature of factoring. Identified the need for its using in the companies of Ukraine, to quickly return debts by debtors.

Опис

Ключові слова

факторинг, factoring, факторингові операції, дебіторська заборгованість, фінансові інститути, факторингові компанії, factoring transactions, accounts receivable, financial institutions, factoring companies, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Говорушко, Т. А. Факторинг як форма рефінансування дебіторської заборгованості / Т. А. Говорушко, І. П. Ситник, К. М. Степаненко // Облік і фінанси АПК. - 2012. - № 4. - С. 35-40.

Зібрання