Нові надходження № 1 (січень): інформаційний бюлетень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Інформаційний бюлетень містить відомості про нові надходження видань, що надійшли до фонду науково-технічної бібліотеки у січні 2019 року. Подано повний бібліографічний опис видань. Проінформовано про кількість примірників і місце знаходження видань у структурних підрозділах бібліотеки. Матеріал згруповано за розділами УДК, у межах розділу – за абеткою авторів або назв видань. Електронна версія інформаційного бюлетеня "Нові надходження" публікується на сайті бібліотеки в розділі "Інформаційна діяльність". Бюлетень адресовано науковцям, викладачам і студентам вищих навчальних закладів. The newsletter contains information on new publications received in the library of the Scientific and Technical Library in January 2019. A complete bibliographic description of the publications is provided. It is informed about the number of copies and the location of publications in the structural units of the library. The material is grouped by sections of the UDC, within the section - by alphabet of authors or titles of editions. The electronic version of the newsletter "New receipts" is published on the library's website in the section "Information activities". The bulletin is addressed to scholars, lecturers and students of higher educational institutions.

Опис

Ключові слова

нові надходження, news incoming

Бібліографічний опис

Нові надходження № 1 (січень) : інформаційний бюлетень / НТБ НУХТ ; уклад. І. Прокопенко, комп’ютерна верстка І. Путіліна. – Київ : НУХТ, 2019. – 14 с.