Ультразвуковий пристрій контролю положення і обліку рухомих об’єктів з використанням генератора на самозбудженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Автоматизація відділень у харчовій промисловості потребує контролю положення й обліку рухомих об’єктів у газовому середовищі за допомогою безконтактних (як більш надійних) методів в умовах наявності різних збурень у цьому середовищі (градієнтів температури і швидкості руху середовища, зміна вологості і наявність пилу). До таких методів належать оптичні, радіоізотопні, рентгенівські тощо. The automation of the departments in the food industry requires monitoring of the position and recording of mobile objects in the gas medium by means of contactless (as more reliable) methods in the presence of various perturbations in this medium (temperature gradients and velocity of the medium, humidity change and the presence of dust). Such methods include optical, radioisotope, X-ray, etc.

Опис

Ключові слова

ультразвуковий пристрій, генератор, приймач, the ultrasonic device, generator, receiver, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Рішан, О. Й. Ультразвуковий пристрій контролю положення і обліку рухомих об’єктів з використанням генератора на самозбудженні / О. Й. Рішан, С. В. Романчук // Науково-технічна інформація. — 2011. — № 3(49). — С. 41-44.

Зібрання