Хіміко-технологічні аспекти комплексної переробки технічних рослинних олив в нові екологічно-безпечні продукти

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються хіміко-технологічні і матеріалознавчі аспекти переробки технічних рослинних олив в цільові матеріали із заданими властивостями. Запропоновані технологічні основи еколого-, матеріало- і енергозберігаючого комплексного проекту їх переробки. Викладені науково-технічні питання реалізації процесів третього модуля проекту - переестеріфікації сумішей ріполу і рицолу поліолами з метою розширення асортименту якісних базових біоолив для галузі мастильних матеріалів.
The article examines the chemical engineering and materials science aspects of processing technology of vegetable oils in the target materials with desired properties. Proposed technological bases of eco-, material- and energy-efficient integrated project processing. Sets out the scientific and technical issues of implementation processes of the third module of the project – pereesterification ripol and ritsol mixtures polyols to increase range of quality base bio-oils for lubricants industry.

Опис

Ключові слова

ріцол, біооливи, технічні рослинні оливи, мастильні матеріали, поверхнева модифікація, глибока модифікація, ріпол, ritsol, bio-oils, technical vegetable oils, lubricants, surface modification, profound modification, ripol, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Кириченко, В. В. Хіміко-технологічні аспекти комплексної переробки технічних рослинних олив в нові екологічно-безпечні продукти / В. В. Кириченко, О. М. Полумбрик, В. І. Кириченко // Питання хімії та хімічної технології. – 2008. – № 1. – С. 141–144.

Зібрання