Аналіз впливу відпрацьованих автомобільних газів на стан атмосферного повітря в густонаселених районах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто питання захисту атмосферного повітря є густонаселених пунктах від негативного впливу відпрацьованих автомобільних газів. Запропоновано способи мінімізації антропогенного впливу на довкілля в урбокомплексах: вдосконалення процесу технічного обслуговування та забезпечення автомобільної галузі, викорис¬тання високоякісних та альтернативних видів палива, розвиток та автоматизація системи управління тран¬спортним, потоком. The article discussed about protection of air in settlements, from the negative impact of automobile exhaust gases. We propose ways to minimize the human impact on the environment in some inhabited locality: one of them is the improvement of maintenance and road sectors, used of high-quality and alternative fuels, development and Automate the mana

Опис

Ключові слова

автотранспорт, motor transport, сажа, важкі метали, паливо, чадний газ, soot, heavy metals, fuel, carbon monoxide, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Архіпова, Г. І. Аналіз впливу відпрацьованих автомобільних газів на стан атмосферного повітря в густонаселених районах / Г. І. Архіпова, І. С. Ткачук // Вісник НАУ. - 2009. - № 1. - С. 78-83.

Зібрання