Корпоративна соціальна відповідальність як фактор підвищення конкурентного потенціалу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття «корпоративна соціальна відповідальність». Проаналізовано роль корпоративної соціальної відповідальності у підвищенні конкурентного потенціалу підприємства. The article discusses the essence of the concept of "corporate social responsibility". Analyzed the role of corporate social responsibility in improving the competitive potential of the company.

Опис

Ключові слова

Corporate social responsibility, principles, stakeholders, efficiency, competitiveness, корпоративна соціальна відповідальність, принципи, стейкхолдери, ефективність, конкурентоспроможність, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Матвєєв В. В. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор підвищення конкурентного потенціалу підприємства / В. В. Матвєєв // British Journal of Science, Education and Culture, – London, 2014. – No.1. (5) (January-June), Vol. IV. – С. 228-232.

Зібрання