Соціокультурна компетенція та її особливості на матеріалі іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаютьсяпитання про соціокультурний аспект навчання іноземних мовяк складової частини іншомовної комунікативної компетенції, яка враховує культурно-психологічні особливості комунікативної поведінки носія мови. The article deals with the social and cultural aspect of learning foreign languages as part of foreign language communicative competence, which takes into account the cultural and psychological characteristics of communicative behavior of a native speaker.

Опис

Ключові слова

соціокультурна компетенція, носії мови, іноземна мова, social and cultural competence, native speakers, foreign language, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Мірочник, В. В. Соціокультурна компетенція та її особливості на матеріалі іноземної мови / В. В. Мірочник // ІІ Літні наукові читання : збірник центра наукових публікацій. – К.: Центр наукових публікацій, 2014. - С. 36-40.

Зібрання