Методичні аспекти дослідження фінансового посередництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено методичні підходи щодо оцінки фінансового посередництва на грошовому ринку, запропоновані показники оцінки ефективності фінансового посередництва та індикатори фінансової стійкості та ліквідності комерційних банків як фінансових посередників та індикатори стійкості рівноваги на грошово-кредитному ринку. The article presents a methodological approach to assess the financial intermediary in the money market, the proposed indicators for assessing the efficiency of financial intermediation and indicators of financial stability and liquidity of commercial banks as financial intermediaries, and the indicators of stability of equilibrium in the money market.

Опис

Ключові слова

фінансові посередники, financial intermediaries, кафедра фінансів, банки, banks, фінансові установи, financial institutions, фінансова архітектура посередництва, financial intermediation architecture, грошово-кредитний ринок, monetary market

Бібліографічний опис

Лановська, Г. І. Методичні аспекти дослідження фінансового посередництва / Г.І. Лановська, І. В. Дем'яненко // Економіка та держава. — 2013. — №12. — С. 15 -19.

Зібрання