Проблеми безпеки та надійності ювелірних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті представлені основні проблеми пов’язані з безпекою використання та надійності ювелірних виробів, що виробляються українськими та іноземними виробниками. Визначено метали та їх сполуки, що можуть бути наявними у складі ювелірного сплаву та, водночас, представляють найбільшу загрозу організмові людини. Наведено шляхи запобігання появі суттєвих недоліків ювелірних виробів. In the articles presented basic problems the uses related to safety and to reliability of jeweler wares which are produced the Ukrainian and foreign producers. Certainly metals and their connections, which can be present in composition a jeweler alloy and, at the same time, present a most threat the organism of man.The ways of prevention of appearance of substantial lacks of jeweler wares are resulted.

Опис

Ключові слова

ювелірні вироби, безпека, надійність, важкі метали, ювелірний сплав, дефект, прихований дефект, jeweler wares, safety, reliability, heavy metals, jeweler alloy, defect, latent defect, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Артюх, Т. М. Проблеми безпеки та надійності ювелірних виробів / Т. М. Артюх // Науковий вісник : збірник науково-технічних праць. - 2008. - № 18. - С. 153-156.

Зібрання