Мовна самоідентифікація українців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті здійснено огляд україномовних художньо-публіцистичних нарисів у часописі "Рідний Край" за 1905-7 рр., наведено погляди Миколи Дмитрієва з приводу шляхів розвитку української мови, зокрема використання неологізмів та народної лексики як засобів для творення літературно-наукового варіанта української мови.
In the article the review of Ukrainian-language is carried out artistically publicism essays in a magazine "Native Edge" for 1905-7, the looks of Mykola Dmitrieva are resulted concerning the ways of development of Ukrainian, in particular the use of neologisms and folk vocabulary as facilities for creation literary-scientific variant of Ukrainian.

Опис

Ключові слова

часопис «Рідний Край», національне самоусвідомлення, лексичні норми, правописні проблеми, magazine "Native land", national consciousness, lexical rules, spelling problems, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Яременко С.А. Мовна самоідентифікація українців / С. А. Яременко // Рідний Край. – 2004. – Число 2 (11). – С. 35-42.

Зібрання