До проблеми безпечності підприємств харчової промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній статті запропоновано новий підхід до проблеми безпечності харчових і переробних підприємств. Наведено аналіз чинників, які являють собою загрозу не тільки для персоналу цих підприємств, але і для навколишнього середовища. Запропоновано створення «Програми забезпечення безпечності промислового підприємства» і наведено перелік основних заходів, які повинні бути відображені у цій програмі. В данной статье предложено новый подход к проблеме безопасности пищевых и перерабатывающих предприятий. In article proposals New Approach to safety food and processing enterprises. The analysis of the factors which pose a threat not only to the personnel of these companies , but also for the environment. Proposed " Program to ensure the safety of industrial enterprise " and lists the basic steps that should.

Опис

Ключові слова

шкідливі та небезпечні чинники, програма забезпечення безпечності, безпечність промислових підприємств, харчова промисловість, джерело небезпеки, harm and dancer factors, industrial enterprise safety, securinc of industrial enterprise safety, food industry, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Лаптєва, В. О. До проблеми безпечності підприємств харчової промисловості України / В. О. Лаптєва, О. А. Хлобистова // Економіка природокористування і охорони довкілля - Київ : РВПС України НАН України, 2001. – С. 143-145.

Зібрання