Нова методологія комплексної оцінки конкурентоспроможності ринку страхових послуг України: фактори масштабу і суперництва, тенденції та порівняння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлене дослідження присвячено конкурентоспроможності ринку страхових послуг України (РСПУ). Авторами запропоновано показники конкурентоспроможності ринку страхових послуг з позицій експансії страхування і впливу на макроекономічні показники та зосереджено увагу на питаннях забезпечення конкурентних переваг постачальників страхових послуг. The presented research is dedicated to the competitiveness of the insurance services market of Ukraine (MISU). The authors suggest the indicators of the competitiveness of the insurance services market from the point of view of expansion and influence on macroeconomic indicators and focus on the issues of ensuring the competitive advantages of insurance services providers.

Опис

Ключові слова

страховий ринок України, конкурентоспроможність, оцінювання, масштаб ринку, щільність, ємність страхування, відкритість, капіталізація, ефективність, концентрація, конкуренція, індекс Герфіндаля-Гіршмана, показник Джині-Шірінян, кафедра фінансів, insurance market of Ukraine, competitiveness, estimation, market scale, density, insurance penetration, openness, capitalization, efficiency, concentration, competition, Gerfindahl-Hirshman index, Gini-Shirinyan index

Бібліографічний опис

Шірінян Л. В., Нова методологія комплексної оцінки конкурентоспроможності ринку страхових послуг України: фактори масштабу і суперництва, тенденції та порівняння / Л. В. Шірінян, А. С. Шірінян // Облік і фінанси. – 2019. - №1 (83). – С. 153-162.

Зібрання