Особливості оптимізації розвитку творчого потенціалу студента технічного університету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена проблемі особливостей оптимізації розвитку здібностей студента технічного університету. Аналізуються та визначаються психологічні фактори та детермінанти психологічних закономірностей, як необхідна умова реалізації її розвивальної мети, враховується необхідність диференційованого підходу до визначення рейтингової оцінки студентів з різним розвитком інтелекту.
This article deals with the features of optimization abilities of engineering students. Analyzed and determined by psychological factors and determinants of psychological laws, as essential to the realization of its developmental goals, take into account the need for a differentiated approach to determining the ratings of students with different development of intelligence.

Опис

Ключові слова

творчий потенціал, creativity, навчальний процес, інтелектуальні можливості, особистість, студент, student teaching, intellectual abilities, personality, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Нікітіна, І. В. Особливості оптимізації розвитку творчого потенціалу студента технічного університету / І. В. Нікітіна // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2007. - №11 (21), Серія 7.

Зібрання