Обгрунтування залежності вертикально інтегрованих структур від процесів ринкової концентрації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У сучасних умовах в м'ясному підкомплексі відбуваються складні структурні перетворення, пов'язані з адаптацією господарюючих суб'єктів до динамічних умов зовнішнього середовища. На сьогодні зберігаються тенденції нестійкості фінансово-економічного стану більшості сільськогосподарських організацій, м 'ясопереробних підприємств і переробної промисловості. Стає очевидніш, що подальший розвиток м 'ясопереробних підприємств неможливий без інструментів державної підтримки та механізмів інтеграційної взаємодії. In the current conditions, complex structural changes occur in the meat subcomplex that are associated with an adaptation of economic entities to dynamic environmental conditions. At present, financial and economic situation of most agricultural organizations, meat processing enterprises and manufacturing industry remain unstable. It is obvious that further development of meat processing enterprises is impossible without state support tools and integration mechanisms of interaction.

Опис

Ключові слова

м'ясопереробні підприємства, вертикально інтегровані структури, локалізація, формування, концентрація, meat processing enterprise, vertically integrated structure, localization formation, concentration

Бібліографічний опис

Шпиг, Ю. М. Обгрунтування залежності вертикально інтегрованих структур від процесів ринкової концентрації / Ю. М. Шпиг // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Т. 20, № 6. – С. 119-124.

Зібрання