Аспекти вираження фразеологічними одиницями суб’єктивної оцінки людини (на матеріалі української та англійської мов)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена проблемі дослідження оцінки у фразеології, розглянуто основні аспекти суб’єктивної оцінки людини на прикладі фразеологічних одиниць української та англійської мов. The article deals with the problem of evaluation in phraseology, the main aspects of the person’s subjective evaluation using the examples of English and Ukrainian phraseological units.

Опис

Ключові слова

оцінка, фразеологічна одиниця, аспект оцінки, evaluation, phraseological unit, evaluation aspect, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Галинська, О. М. Аспекти вираження фразеологічними одиницями суб’єктивної оцінки людини (на матеріалі української та англійської мов) / О. М. Галинська // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 1. – С. 97–102. – (Серія “Філологічні науки“).

Зібрання