Методичний підхід до оцінки комунікаційної системи підприємств машинобудування Донецької області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виконано аналіз і виявлено проблеми розвитку підприємств машинобудування Донецької області. На основі узагальнення наукових поглядів зарубіжних і вітчизняних учених сформульовано загальні підходи до оцінки рівня ефективності комунікаційної системи підприємства машинобудування. Розроблено алгоритм процесу оцінки рівня ефективності комунікаційної системи підприємства машинобудування. The analysis is made and the problems of development of machine-building enterprises of Donetsk region are identified. On the basis of summarizing the scientific views of foreign and domestic scientists the general approaches to the assessment of the efficiency level of the communication system of machine-building enterprises are formulated. The algorithm of evaluation process of the efficiency level of communication system of a machinebuilding industry enterprise is worked out.

Опис

Ключові слова

кафедра туристичного та готельного бізнесу, комунікаційна система, communication system, рівень ефективності, efficiency level, алгоритм процесу оцінки, algorithm of evaluation process

Бібліографічний опис

Дрокіна, Н. І. Методичний підхід до оцінки комунікаційної системи підприємств машинобудування Донецької області / Н. І. Дрокіна // Економіка промисловості. - 2012. - № 3-4. - С. 291-300.

Зібрання