Про зміни правового статусу Кабінету Міністрів України відповідно до нової редакції Конституції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розкривається порівняльний аналіз положень Конституції України в редакції 1996 і 2006 років, що стосувалися зміни правового статусу Кабінету Міністрів України. The article deals with a comparative analysis of the provisions of the Constitution of Ukraine in 1996 and amended in 2006, concerning the legal position of the Cabinet of Ministers of Ukraine.

Опис

Ключові слова

правовий статус Кабінету Міністрів України, порівняльний аналіз положень редакцій Конституції України 1996 і 2006 років, Конституція України, зміни до Конституції України 1996 року, legal status of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Constitution of Ukraine editions in 1996 and 2006, Constitution of Ukraine, amendments to the Constitution in 1996, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Рудик, П. А. Про зміни правового статусу Кабінету Міністрів України відповідно до нової редакції Конституції України / П. А. Рудик // Часопис Київського університету права НАН України. Випуск 1. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – С. 59-66.

Зібрання