Методологічні підходи до використання новітніх технологій в процесі вивчення фінансових дисциплін

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядаються складові методології, які дають можливість засвоїти фінансові дисципліни з позиції системного аналізу. Автор наводить приклад одного з варіантів підсумкової контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий ринок», розробленої у формі тестів.
The author dwells on the constituent parts of the methodology which make it possible to master financial subjects from the position of system analysis. The example of one of the versions of the concluding control work in the subject «Financial Market» in the test form is provided.

Опис

Ключові слова

фінансовий ринок, financial market, методологія, навчальні технології, активні методи навчання, самостійна робота, methodology, technologies of study, active methods education, independent work, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Еш, С. М. Методологічні підходи до використання новітніх технологій у процесі вивчення фінансових дисциплін / С. М. Еш // Вища школа. - 2008. - № 8. - С. 60-70.

Зібрання