Визначення експлуатаційних навантажень в елементах обладнання при виробництві паливних пеллет

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто приклад практичного використання розробленого методу визначення конструктивних параметрів обладнання в технології гранулювання біомаси при виробництві паливних гранул. The example of the practical use of the developed method of determination of construction parameters of equipment is considered in technology of granulation of biomass at the production of fuel granules.

Опис

Ключові слова

реологічні параметри, експериментальна методика, інформаційна технологія проектування, математичне моделювання, rheological parameters, experimental technique, information technology of designing, mathematical simulation, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Штефан, Е. В. Визначення експлуатаційних навантажень в елементах обладнання при виробництві паливних пеллет / Е. В. Штефан, Д. В. Риндюк // Вісник національного технічного університету "ХПІ" : зб. наук. пр. – Харків : НТУ „ХПІ”, 2012. - № 59 (965). – С. 165. – (Серія: хімія, хімічна технологія та екологія).

Зібрання