Предобробка клітин уреаза-продукуючих бактерій катіонами кальцію для інтенсифікації біоцементації піску

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Біотехнологія виробництва біоцементу для використання в будівництві та геотехніці розробляється як альтернатива традіційному цементу. Основою біоцементації є активність уреаза-продукуючих бактерій, які в присутності сечовини та іонів кальцію утворюють кристали кальциту, що зв язують частинки ґрунту. В статті показано, що попередня обробка клітин цих бактерій іонами кальцію підвищує швидкість процесу біоцементації піску і зменшує коефіцієнт фільтрації в 2,9 разів. Biotechnology of biocement production for its application in geotechnical and construction engineering is developing as an alternative to conventional cement. Biocementation of sand was due to activity of urease-producing bacteria, producing calcite crystals under presence of calcium ions and urea. Pre-treatment of these bacterial cells by calcium ions increased the rate of sand biocementation and diminished its seepage by 2,9 times.

Опис

Ключові слова

біоцементація, предобробка клітин, уреаза-продукуючі бактерії, biocementation, pre-treatment of cells, urease-producing bacteria, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Стабніков, В. П. Предобробка клітин уреаза-продукуючих бактерій катіонами кальцію для інтенсифікації біоцементації піску / В. П. Стабніков // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2013. – № 48. – С. 92–95.

Зібрання