Що закодовано в імені твоєму, Борисфен?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті доводиться думка, що в назві «Борисфен» закарбувалася пам’ять народу «рос», який проживав в давні віки на Подніпров’ї.
In the given paper the author proves the idea that in the name "Borysfen" the memory of the people "Ros", lived during the ancient ages around the Dnieper, has imprinted.

Опис

Ключові слова

грецькі міфи, українські легенди про походження світу, народ рос, скіфські міфи, Greek myths, Ukrainian legends about the origin of the world, people “Ros”, Scythian myths, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Кітов, М. Г. Що закодовано в імені твоєму, Борисфен? / М. Г. Кітов // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – 2003. - Вип. 12. - С. 176-182.

Зібрання