Розвиток і сучасний стан теорії інноваційного підприємництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сутність категорій підприємницька діяльність, інноваційна діяльність, підприємницький процес і інноваційний процес і відмінності між ними. The essence of the categories of entrepreneurship, innovation, the entrepreneurial process and the innovation process and the differences between them.

Опис

Ключові слова

інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, innovation, innovation development, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Федулова, І. В. Розвиток і сучасний стан теорії інноваційного підприємництва / І. В. Федулова // Стратегії інноваційного розвитку економіки України : проблеми, перспективи, ефективність : збірник матеріалів щорічної міжнародної Internet- конференції студентів та молодих вчених, 10 грудня 2010 р. – Харків, 2010. – С. 265–267.

Зібрання