Інформаційне забезпечення визначення конкурентоспроможності страхової послуги у ринковому середовищі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто інформаційне забезпечення визначення конкурентоспроможності страхової послуги у ринковому середовищі. Запропонована модель збору та обробки інформації страхової компанії про досліджувану страхову послугу для її управління. Розкрито кілька напрямків аналізу конкурентно-аналітичної інформації. The informative providing of determination of competitiveness of insurance favour is considered in a market environment. The offered model of collection and treatment of information of insurance company is about the probed insurance favour for its management. A few directions of analysis are exposed competition analytical to information.

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, страхова послуга, інформаційне забезпечення, competitiveness, insurance favour, informative providing, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Гнатенко, О. А. Інформаційне забезпечення визначення рейтингу конкурентоспроможності продукції у ринковому середовищі / О. А. Гнатенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Наук. ред. І. К. Бондар. - К., 2009. - Вип. 10 (101). - С. 114-119.

Зібрання