Дослідження гігроскопічних властивостей полікомпонентних сумішей на основі кави та чаю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню гігроскопічних властивостей полікомпонентних сумішей на основі кави та чаю, а саме: здатності поглинати та віддавати вологу при різних значеннях відносної вологості та тиску. Розглянуто структурні характеристики пор досліджуваних зразків. На підставі проведених досліджень запропоновані умови зберігання полікомпонентних сумішей на основі кави та чаю. The article is devoted to the study of the hygroscopic properties of multicomponent mixtures with a basis of coffee and tea, namely: the ability to absorb and give moisture at different values of relative humidity and pressure. The structural pore characteristics of the test samples were examined. On the basis of these studies the storage conditions of multicomponent mixtures based on coffee and tea were proposed.

Опис

Ключові слова

полікомпонентна суміш, кава, чай, гігроскопічні властивості, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, multicomponent mixture, coffee, tea, hygroscopic properties

Бібліографічний опис

Рубанка, К. В. Дослідження гігроскопічних властивостей полікомпонентних сумішей на основі кави та чаю / К. В. Рубанка, В. А. Терлецька, І. М. Зінченко // Продовольчі ресурси : зб. наук. праць / НААН України, Ін-т прод. Ресурсів НААН України. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. – № 3. – С. 44–46.

Зібрання