Сучасний стан та перспективи розвитку бурякоцукрової галузі України на основі формування інтегрованих компаній

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проведено аналіз діяльності бурякоцукрової галузі України, визначено сучасний стан та перспективи розвитку галузі на основі формування та розвитку інтегрованих об 'єднань. The analysis of activity of beet sugar industry of Ukraine is conducted in the article, the modern stat and prospects of development of industry are defined on the basis of forming and development of integrate associations.

Опис

Ключові слова

бурякоцукрова галузь, інтеграція, об'єднання, інтегровані структури, харчова промисловість, beet-sugar industry, integration, association, integrated structures, food industry, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Сучасний стан та перспективи розвитку бурякоцукрової галузі України на основі формування інтегрованих компаній / Н. С. Скопенко // Цукор України. - 2010. - № 4 (60). - С.33-41.

Зібрання