Вплив профілювання конічної частини стрижня ізолятора на максимальну напруженість електричного поля в його цементно-піщаному закладенні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проведено аналіз стану досліджень питань підвищення технічних характеристик високовольтних тарілчастих ізоляторів, за яким встановлено, що для забезпечення вимог до рівня електромагнітних завад ізоляторів необхідне проведення дослідження напруженості електричного поля в їх цементно-піщаному закладенні. Попередньо показано, що найбільш напруженою в ізоляторі є область конічної частини стрижня ізолятора, де максимально проявляється дія електричного поля. Запропоновано вдосконалення конструкції ізолятора, виконання якого полягає у профілюванні конічної частини стрижня та одночасному забезпеченні еквівалентності моделей ізолятора за умовою рівності як напружень стискання, так і напружень зрізу цементнопіщаної зв ’язки. An analysis of research on improving technical specifications for high-voltage insulators poppet on which revealed that for the requirements of electromagnetic interference insulators required study of the electric field in their cement-sand bond. It was previously found that the most intense in prison is the area of the tapered rod insulator, where the most evident effect of an electric field. Improvement of the insulator design was proposed, the implementation of which is to profile the conical part of the core and at the same time ensure the equivalence of the insulator models with the condition of equality of both compression stresses and shear stresses of the cement-sand bed.

Опис

Ключові слова

цементнопіщана зв’язка, електромагнітна завада, високовольтний лінійний тарілчастий ізолятор, напруженість електричного поля, electric field intensity, electrom agnetic interference, high-voltage suspension insulator, cement-sand bed

Бібліографічний опис

Вплив профілювання конічної частини стрижня ізолятора на максимальну напруженість електричного поля в його цементно-піщаному закладенні / В. О. Бржезицький, Я. О. Гаран, М. Ю. Лапоша, І. М. Маслюченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 6. – С. 85–92.

Зібрання