Використання інформаційних технологій як ефективний засіб інтенсифікації навчально-пізнавальної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статі розглянуто проблеми використання інформаційних технологій у процесі інтенсифікації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Автором доведено, що процес підвищення професіоналізму майбутніх фахівців на базі сучасних інформаційних технологій можна реалізувати за допомогою інформаційного середовища. The article deals with the problem of using information technologies in the intensification process of students’ cognitive-learning activities. The author has proved that the process of professionalism improvement of future specialists based on the modern information technologies can be implemented by means of information environment.

Опис

Ключові слова

програмне забезпечення навчального призначення, інформаційні технології навчання, інформатизація освіти, самостійність, пізнавальна активність студентів, students cognitive activity, teaching software, information technologies, informatization of education, independence, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Сіняговська, І. Ю. Використання інформаційних технологій як ефективний засіб інтенсифікації навчально-пізнавальної діяльності студентів / І. Ю. Сіняговська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К. : Гнозис, 2014. - Дод. 5 до Вип. 31 : Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». - С. 334–341.

Зібрання