Система ефективного управління розвитком інноваційного потенціалу в умовах прогнозованих ризиків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті викладено результати досліджень у сфері інноваційної діяльності підприємств, обґрунтовано і вирішено проблеми реалізації стратегічного підходу в управлінні проектними ризиками на підприємстві. In the article the results of researches are expounded in the field of innovative activity of enterprises, grounded and worked out the problems of realization of strategic approach in a management project risks on an enterprise.

Опис

Ключові слова

інноваційні ризики, інноваційні проекти, моделювання, інноваційний потенціал, innovative risks, innovative projects, designs, innovative potential, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Ганущак-Єфіменко, Л. М. Система ефективного управління розвитком інноваційного потенціалу в умовах прогнозованих ризиків / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 9. – С. 66-70.

Зібрання