Про точні розвязки нелінійного хвильового рівняння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Побудовані нові широкі класи точних розвязків нелінійного хвильового рівняння.
Now extended classes of exact solutions to a nonlinear wave equation are constructed.

Опис

Ключові слова

точні розвязки, хвильове рівняння, exact solutions, wave equation, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Баранник, А. Ф. Про точні розвязки нелінійного хвильового рівняння / А. Ф. Баранник, Т. А. Баранник, І. І. Юрик // Доповіді НАН України. - 2007. - № 10. - С. 7-12.

Зібрання